Page 6 - Sesiunea de comunicări științifice studențești
P. 6

Universitatea din Piteşti
                         Universitatea din Piteşti
                     Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
                               DEPARTAMENTUL
                           MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
                       Str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040    tel.: 0040 348 453 240
                         Pitesti, Argeş, ROMÂNIA       e-mail: dmateinfo@yahoo.com


             SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI (SCSS 2022)

                    Programul SCSS 2022                     SCSS 2022 Programul Tehnic

       Secțiunile MATEMATICĂ și MATEMATICĂ APLICATĂ

                        27 Mai 2022, S121, Ora 12:00
                  Prezentarea lucrărilor: 7 min. expunere + 3 min. întrebări       Comitetul Științific al Secțiunii
       Președinte: Lect.univ.dr. Laurențiu-Cristian DEACONU
       Membri:
           Lect.univ.dr. Raluca-Mihaela GEORGESCU
           Lect.univ.dr. Eduard ASADURIAN
           Lect.univ.dr. Antonio-Mihail NUICĂ
           Lect.univ.dr. Marius MACARIE


        Nr. Interval                           Specializarea  Coordonator
       crt.   orar   Nume și prenume     Denumire lucrare      și anul    Științific
                           Metode de rezolvare
                           pentru ecuațiile       Matematică lect.univ.dr. Raluca-
        1.  12.00 – 12.10 Badea Gheorghița
                           diferențiale de ordinul al    III   Mihaela GEORGESCU
                           treilea
                           Rezolvarea unor probleme
                                          Matematică lect.univ.dr. Raluca-
        2.  12.10 – 12.20 Florea Carol   geometrice cu ajutorul      III   Mihaela GEORGESCU
                           mediului Maple
                           Tipuri de sisteme de
                           ecuatii diferențiale     Matematică lect.univ.dr. Raluca-
        3.  12.20 – 12.30 Otelea Roxana                       Mihaela GEORGESCU,
                           bidimensionale de ordinul    III   Antonio NUICĂ
                           întâi
                           Câteva aplicații ale           lect.univ.dr. Raluca-
                 Rachieru Maria-                  Matematică
        4.  12.30 – 12.40          ecuațiilor diferențiale în        Mihaela GEORGESCU,
                 Cristina                       III
                           fizică                  Marius MACARIE
   1   2   3   4   5   6