Page 4 - Sesiunea de comunicări științifice studențești
P. 4

Universitatea din Piteşti
                         Universitatea din Piteşti
                     Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
                               DEPARTAMENTUL
                           MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
                       Str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040    tel.: 0040 348 453 240
                         Pitesti, Argeş, ROMÂNIA       e-mail: dmateinfo@yahoo.com


             SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI (SCSS 2022)

                    Programul SCSS 2022


                     SCSS 2022 Programul Tehnic

                    Secțiunea INFORMATICĂ

                        27 Mai 2022, S119, Ora 11:00
                  Prezentarea lucrărilor: 7 min. expunere + 3 min. întrebări

       Comitetul Științific al Secțiunii
       Președinte: Conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU
       Membri:
           Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN
           Conf.univ.dr. Doru-Anastasiu POPESCU
           Lect.univ.dr. Florentina-Alina ȘTEFAN

        Nr.                                  Specializarea Coordonator
       crt. Interval orar Nume și prenume      Denumire lucrare      și anul   Științific
                             Închirierea autovehiculelor și
                  Baciu Alexandru-                  Informatică conf.univ.dr. Doru
        1.  11.00 – 11.10             gestionarea informațiilor
                  Dorel                          III   CONSTANTIN
                             tehnice ale acestora
                                                  conf.univ.dr.
                             Cursuri pentru antrenorii de Informatică
        2.  11.10 – 11.20 Bălan Ionuț                           Doru-Anastasiu
                             tenis de câmp           II
                                                  POPESCU
                             Analiza și prelucrarea
                             datelor în vederea antrenării Informatică conf.univ.dr.
        3.  11.20 – 11.30 Burlacu Andrei
                             modelelor de învățare      III   Costel BĂLCĂU
                             automată
                  Chiriță Georgian-                        conf.univ.dr.
        4.  11.30 – 11.40 Alin, Astăcioaiei   Gestiunea cursurilor de   Informatică  Doru-Anastasiu
                                              II
                             antrenament
                  Romulus Ionuț                          POPESCU
                  Dumitru Andrei     Aplicație joc 2048 în    Informatică lect.univ.dr.
        5.  11.40 – 11.50                                 Florentina-Alina
                  Radu          javascript            I   ȘTEFAN
                             Aplicație Web pentru
                  Lițescu Darius-    managementul sarcinilor și  Informatică conf.univ.dr. Doru
        6.  11.50 – 12.00
                  Nicolae        problemelor apărute pe un    III   CONSTANTIN
                             proiect software
                              Studiu comparativ privind
                  Nicolescu Mihai-                    TAPI   conf.univ.dr. Doru
        7.  12.00 – 12.10             aplicarea filtrelor pentru
                  Robert                          I   CONSTANTIN
                             recunoașterea amprentelor
                  Turbureanu       Algoritmul PCA pentru      TAPI   conf.univ.dr. Doru
        8.  12.10 – 12.20
                  Georgiana-Carmen identificarea amprentelor       I   CONSTANTIN
   1   2   3   4   5   6