COMPETENȚĂ ȘI SERIOZITATE

Bun Venit la UPIT

DEPARTAMETUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ(DMI)

- oferă posibilitatea dezvoltării științifice la nivel superior prin oferta educațională ce cuprinde: 2 programe de studii universitare de licență (în domeniile Informatică și, respectiv, Matematică), 4 programe de studii universitare de masterat (în domeniile Informatică și, respectiv, Matematică), precum și 2 programe de studii universitare de doctorat (în domeniile Informatică și, respectiv, Matematică).

În Departamentul Matematică-Informatică activitățile didactice de specialitate din cadrul programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat în domeniile Matematică și Informatică sunt acoperite de peste 30 de cadre didactice titulare și asociate care au pregătirea științifică adecvată atestată prin studiile de licență și/sau doctorat în domeniile disciplinelor predate.

Departamentul Matematică-Informatică implementează misiunea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică de dezvoltare ca entitate academică de elită la nivel regional și național care sprijină activitățile de cercetare, de creștere a calității și eficienței proceselor de învățământ, de relaționare cu comunitatea academică și cu cea a mediului socio-economic din regiune.

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

ORGANIZATE DE D.M.I. ÎN 2023

JOINT DOCTORAL SEMINAR
Tuesday, 11th July 2023, from 10:00
Host: University of Pitești, Building S, 1st floor, Room 122

Programme

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

 

Matematică - Informatică (SCSS 2023)

26 mai, ora 11.00 (DMI-FȘEFI-UPIT)

  Secțiunile SCSS 2023

Secțiunea I - Informatică
Secțiunea II - Informatică aplicată
Secțiunea III - Matematică
 
Înscrierile se vor realiza până la data de 25 mai 2023.
Informațiile necesare pentru înscrierea la Sesiunea de comunicări științifice studențești sunt: nume și prenume, adresa de email, titlul lucrării, profesorul coordonator, anul de studii și specializarea - se transmit la adresa de email: dmateinfo @yahoo.com.

 

Universitatea din Pitesti Portal: University of Pitesti / Universitatea din Piteşti - MATLAB Access for Everyone - MATLAB & Simulink (mathworks.com)  your website to give everyone access to the Individual License, Online Trainings and MATLAB Online.

 


  1. Studenții UPIT pot instala MATLAB (Licența este anuală și necesită reactivare după un an) pe propriile calculatoare folosind adresa de e-mail institutională creată de Universitatea din Pitești.

  2. Tutorial instalare MATLAB

     

  3. Reactivare licență anuală MATLAB

     

Din activitatea D. M. I.

Revista MATINF

PUBLICAȚIE BIANUALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI

5

Laboratoare

2

Amfiteatre

5

Săli de seminar

1

Centre de cercetare

Informații pentru studenți

gallery