COMPETENȚĂ ȘI SERIOZITATE

Bun Venit la UPIT

DEPARTAMETUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ(DMI)

- oferă posibilitatea dezvoltării științifice la nivel superior prin oferta educațională ce cuprinde: 2 programe de studii universitare de licență (în domeniile Informatică și, respectiv, Matematică), 4 programe de studii universitare de masterat (în domeniile Informatică și, respectiv, Matematică), precum și 2 programe de studii universitare de doctorat (în domeniile Informatică și, respectiv, Matematică).

În Departamentul Matematică-Informatică activitățile didactice de specialitate din cadrul programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat în domeniile Matematică și Informatică sunt acoperite de peste 30 de cadre didactice titulare și asociate care au pregătirea științifică adecvată atestată prin studiile de licență și/sau doctorat în domeniile disciplinelor predate.

Departamentul Matematică-Informatică implementează misiunea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică de dezvoltare ca entitate academică de elită la nivel regional și național care sprijină activitățile de cercetare, de creștere a calității și eficienței proceselor de învățământ, de relaționare cu comunitatea academică și cu cea a mediului socio-economic din regiune.

 

Din activitatea D. M. I.

Revista MATINF

PUBLICAȚIE BIANUALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI

5

Laboratoare

2

Amfiteatre

5

Săli de seminar

1

Centre de cercetare

Informații pentru studenți

gallery

  • All
  • Spații de învățământ
  • Bază sportivă
  • Cazare
  • Servicii

contact

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, Departamentul Matematică-Informatică

Strada Târgul din Vale 1, Pitești, România, 110040
+40348453240