Page 6 - Admitere DMI 2022
P. 6

DEPARTAMENTUL                      Universitatea din Piteşti

           MATEMATICĂ-INFORMATICĂ                   Facultatea de Științe, Educație Fizică
                                              și Informatică
              Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș, România,    website: dmi.upit.ro
              tel.: 0040.348453240, e-mail: dmateinfo@yahoo.com  https://www.facebook.com/MATINF.UPIT/
          PROGRAME DE MASTERAT ÎN DOMENIUL INFORMATICĂ

   DOMENIUL               Program de studii universitare de masterat
                       Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced

                        Techniques for Information Processing)
 INFORMATICĂ               100 de locuri (cu subvenție și taxă)


               Admiterea 2022 este online la adresa: https://upit.ro/admitere
   Informații utile: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

   Direcții de studiu - MASTERAT ÎN INFORMATICĂ - programare - software:
      programare avansată - software            Java Script, XML, ASP.net)
      tehnici avansate de procesare a informației      dezvoltare algoritmi de rețele neuronale și
      limbaje de programare (C, C++, Java, C#, etc)     inteligență artificială
      baze de date (SQL Server, PLSQL, Oracle)        administrare rețele de calculatoare (Windows,
      dezvoltare de aplicații WEB (HTML, CSS,        Unix)

  Ocupaţii posibile conform COR - Master INFORMATICĂ -

  PROGRAMATOR    Administrator baze de
  Proiectant sisteme  date
  informatice    Project Manager IT
  Programator sistem  Administrator rețele de
  informatic    calculatoare
  Analist      Cercetător în informatică
  Manager securitatea  Consultant în informatică
  informoțională  Manager proiect
  Profesor informatică  informatic


  Oportunități Angajare IT - PARTENERIATE CU FIRMELE SOFTWARE din PITEȘTI:
     S.C. ROWEB S.R.L.           S.C. PRODINF S.R.L.          VELOX LOGISTICS CENTER
     CRYSTAL ROMÂNIA            ENDAVA                 INDUSTRIAL SECURITY SYSTEM LTD
     S.C. KEPLER ROMINFO S.R.L.       AUTOMOBILE DACIA RENAULT        INSTITUTUL DE MATEMATICĂ SIMION
     S.C. OSF GLOBAL SERVICES S.R.L.    S.C. BOOSTIT HUB S.R.L.        STOILOW AL ACADEMIEI ROMÂNE
     S.C. LISA DRAXLMAIER          S.C. PROSOFT S.R.L.                 DEPARTAMENTUL                   Universitatea din Piteşti
             MATEMATICĂ-INFORMATICĂ                  Facultatea de Științe, Educație
                                            Fizică și Informatică
               Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș, România,   website: dmi.upit.ro
              tel.: 0040.348453240, e-mail: dmateinfo@yahoo.com  https://www.facebook.com/MATINF.UPIT/

          PROGRAME DE MASTERAT ÎN DOMENIUL MATEMATICĂ
        DOMENIUL                 Program de studii universitare de masterat
                                 Matematică didactică
      MATEMATICĂ                 100 de locuri (cu subvenție și taxă)


                Admiterea 2022 este online la adresa: https://upit.ro/admitere
    Informații utile: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

  Direcții de studiu – MASTERAT ÎN MATEMATICĂ:


     Metode și tehnici didactice pentru matematică     Probabilități și statistică matematică


     Modelare matematică avansată              Matematici actuariale și Econometrie


     Calcul combinatorial și algoritmica grafurilor     Noțiuni de utilizare a bazelor de date

  Ocupaţii posibile conform COR - Master MATEMATICĂ -
      Matematician         Cercetător în statistică  Expert actuar   Inspector de specialitate matematician
      Cercetător în matematică   Consilier actuar  Expert matematician    Inspector de specialitate statistician
      Cercetător în matematică aplicată  Consilier matematician  Expert statistician  Profesor în învațământul gimnazial
      Cercetător în matematică mecanică  Consilier statistician  Inspector de specialitate actuar  Referent de specialitate actuar
  Oportunități de ANGAJARE- MASTER MATEMATICĂ:
      în Institute de cercetare în domeniile: matematică, statistică, fizică,   în Instituții de Sondare a opiniei publice;
      meteorologie, astronomie, informatică, medicină, criptografie;   în firme particulare din diverse domenii: Economic, IT, Industrial,
      în Bănci, Societăți de Asigurări, Bursa de Valori;     risk management, etc.

 Media generală de admitere la masterat în informatică și matematică se va calcula ca sumă a următoarelor valori: 50% din media examenului de licență și 50% din media generală a anilor de
 studii universitare de licență!
   1   2   3   4   5   6