Page 5 - Admitere DMI 2022
P. 5

Universitatea din Piteşti
                      DEPARTAMENTUL
                 MATEMATICĂ-INFORMATICĂ              Facultatea de Științe, Educație
                                             Fizică și Informatică
                    Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș, România,  website: dmi.upit.ro
                    tel.: 0040.348453240, e-mail: dmateinfo@yahoo.com  https://www.facebook.com/MATINF.UPIT/
            PROGRAMUL DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL INFORMATICĂ

         INFORMATICĂ                     100 de locuri (cu subvenție și taxă)
                                    https://upit.ro/admitere
                 Admiterea 2022 este online la adresa: https://upit.ro/admitere
       Informații utile: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

     Direcții de studiu - LICENȚĂ INFORMATICĂ - programare - software:
        PROGRAMARE – SOFTWARE – IT             dezvoltare de aplicații WEB (HTML, CSS,
        proiectarea algoritmilor, structuri de date,    Java Script, XML, ASP.net)
        implementarea algoritmilor             dezvoltare algoritmi de rețele neuronale și
        limbaje de programare (C, C++, Java, C#,      inteligență artificială
        limbaje non-procedurale)              administrare rețele de calculatoare (Windows,
        baze de date (SQL Server, PLSQL, Oracle)      Unix)

     Ocupaţii posibile conform COR - Licență/Master INFORMATICĂ -

     PROGRAMATOR   Administrator baze de
     Proiectant sisteme  date
     informatice   Project Manager IT
     Programator sistem  Administrator rețele de
     informatic    calculatoare
     Analist     Cercetător în informatică
     Manager securitatea  Consultant în informatică
     informoțională  Manager proiect
     Profesor informatică  informatic

     Oportunități Angajare IT - PARTENERIATE CU FIRMELE SOFTWARE din PITEȘTI:
       S.C. ROWEB S.R.L.          ENDAVA               INDUSTRIAL SECURITY SYSTEM LTD
       CRYSTAL ROMÂNIA           AUTOMOBILE DACIA RENAULT       INSTITUTUL DE MATEMATICĂ SIMION
       S.C. OSF GLOBAL SERVICES S.R.L.   S.C. BOOSTIT HUB S.R.L.       STOILOW AL ACADEMIEI ROMÂNE
       SC LISA DRAXLMAIER          S.C. PROSOFT S.R.L.         S.C. KEPLER ROMINFO S.R.L.
       S.C. PRODINF S.R.L.         VELOX LOGISTICS CENTER


                  DEPARTAMENTUL                    Universitatea din Piteşti
                                           Facultatea de Științe, Educație
               MATEMATICĂ-INFORMATICĂ                    Fizică și Informatică
                   Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș, România,  website: dmi.upit.ro
                  tel.: 0040.348453240, e-mail: dmateinfo@yahoo.com  https://www.facebook.com/MATINF.UPIT/

             PROGRAMUL DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL MATEMATICĂ
                                    30 de locuri (cu subvenție și taxă)
          MATEMATICĂ                     https://upit.ro/admitere


                 Admiterea 2022 este online la adresa: https://upit.ro/admitere
       Informații utile: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

     Direcții de studiu - LICENȚĂ MATEMATICĂ:
        Modelare matematică, calcul combinatorial și   Noțiuni de programare în limbaje de programare C,
        algoritmica grafurilor               C++, Java
        Probabilități și statistică matematică      Noțiuni de utilizare a bazelor de date
        Matematici actuariale și Econometrie       Dezvoltare algoritmi de rețele neuronale și inteligență
        Proiectarea algoritmilor, strucuri de date     artificială

     Ocupaţii posibile conform COR - Licență/Master MATEMATICĂ -

         Matematician       Cercetător în statistică  Expert actuar  Inspector de specialitate matematician
         Cercetător în matematică  Consilier actuar  Expert matematician  Inspector de specialitate statistician
         Cercetător în matematică aplicată  Consilier matematician  Expert statistician  Profesor în învațământul gimnazial
         Cercetător în matematică mecanică  Consilier statistician  Inspector de specialitate actuar  Referent de specialitate actuar

     Oportunități de ANGAJARE- LICENȚĂ MATEMATICĂ:
        în Institute de cercetare în domeniile: matematică, statistică,   în Instituții de Sondare a opiniei publice;
        fizică, meteorologie, astronomie, informatică, medicină,   în firme particulare din diverse domenii: Economic, IT,
        criptografie;                      Industrial, risk management, etc.
        în Bănci, Societăți de Asigurări, Bursa de Valori;

     Media generală de admitere la programele de licență Matematică și Informatică se va calcula ca sumă a următoarelor valori: 50% din media generală de la bacalaureat; 50% media multianuală
     de la studiile liceale de la disciplina Informatică sau Matematică!
   1   2   3   4   5   6